14 May

Rakeback

Från varje pott som övergår en viss summa tas en bordsuppgift som går till huset. Det här avgiften är tänkt att täcka kostnaden för att ha en dealer, tillhandahålla lokal, spelbord, kortlekar och allt samt att ge siten en liten vinst. Denna avgift kallas för rake. Varje spelare som spelar kommer påverkas av det här. Om vi har 10 spelare som alla lagt in 10 kronor i potten så är potten 100 kronor. Den som vinner potten kommer ändå inte vinna mer än 97 kronor av de enkla anledningen att 3 kronor går till huset. Vilket innebär att om du vinner 100 potter på det här sättet så kommer du att ha 300 kronor mindre i vinst än vad du borde ha haft. Man kan så säga att du har betalat 300 kronor i rake.

Nu är det inte så enkelt får rake räknas på olika sätt. Det vanligaste sättet är med en metod som kallas för contributed. Förr i världen användes en metod som kallas för dealt men den har övergetts mer och mer nu på senare tid. Skillnaden mellan dessa kan ni se här.

Med contributed så räknas raken så att om 3 spelare lägger pengar i potten, ponera att button höjer, small och big blind synar. Då är det dessa tre som lagt pengar i potten. Dessa tre är då de spelare vid bordet som är med och delar på raken. Om det rejkas 9 kronor från vår imaginära pott så kommer dessa tre spelare att få dela på detta. Det blir då 9/3 och varje spelare anses ha genererat 3 kronor i rake. Denna räknas sedan månadsvis och när månaden sedan är slut så har en spelare genererat en viss mängd rake. Om spelaren sedan också har en rakeback-deal så får man tillbaka pengar på detta. Om man genererat 1000 kronor i rake och har 40% rakeback så får man 400 kronor tillbaka. Det är lätt att generera väldigt mycket rake om man spelar mycket poker och att ha en bra deal är viktigt.

Det finns också andra sätt att räkna rake på och en del nätverk har utvecklat speciella system för att missgynna spelare med höga rakebackdeals. Exempel på dessa är microgamingnätverket som har ett system som de kallar True Value.