14 May

Rakeback

Från varje pott som övergår en viss summa tas en bordsuppgift som går till huset. Det här avgiften är tänkt att täcka kostnaden för att ha en dealer, tillhandahålla lokal, spelbord, kortlekar och allt samt att ge siten en liten...
Read more »